Chính sách

Cục QLTT Bạc Liêu công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019.

Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.