Đội QLTT số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh tạp hóa do bà Đặng Ngọc Lành làm chủ. Phát hiện cơ sở đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội QLTT số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh tạp hóa tại Ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hòa Bình,...

Đội QLTT số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu phát hiện, kiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh tạp hóa, thuốc lá điếu tại Kiốt số 39-40 Chợ Bạc Liêu (Phường 3, Thành phố...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng