Kiểm tra, Kiểm soát

Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT Bạc Liêu: Kiểm tra và xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Đội QLTT số 3 đối với DNTN Hoàng Nhiên đang hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong khi giấy phép kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực.