Đội QLTT số 2 triển khai thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các thị trấn, xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-CQLTT, ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu về phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021. Đội QLTT số 2 triển khai thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với UBND các thị trấn, xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình trong đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025.

         Trong tháng 7 năm 2021, Đội QLTT số 2 triển khai thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với UBND các thị trấn, xã thuộc huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình trong đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 (Cụ thể ký kết quy chế với 10 đơn vị: Thị trấn Châu Hưng, Xã Châu Thới, Xã Long Thạnh, Xã Vĩnh Hưng, Xã Hưng Thành thuộc Huyện Vĩnh Lợi và Thị trấn Hòa Bình, Xã Vĩnh Mỹ B, Xã Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Hậu, Xã Vĩnh Thịnh Huyện Hòa Bình).

          Quy chế phối hợp quy định rõ nội dung phối hợp giữa Đội QLTT số 2 và UBND các thị trấn, xã như: Thông tin thị trường, tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa những bất ổn của thị trường cũng như tình hình vi phạm, thủ đoạn quy mô hoạt động của các đối tượng, mặt hàng, lĩnh vực…; Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên  địa bàn, phạm vi quản lý của UBND thị trấn, xã; Thông tin các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; Hỗ trợ thông tin, đối tượng có dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

          Đồng thời cũng quy định trách nhiệm phối hợp cụ thể của mỗi bên như:

          - Đội QLTT số 2: Có trách nhiệm thông tin chung tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa những bất ổn của thị trường cũng như tình hình vi phạm, thủ đoạn quy mô hoạt động của các đối tượng, mặt hàng, lĩnh vực và từng thời điểm cho UBND thị trấn, xã nắm để theo dõi giám sát; Chủ động phối hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại; Tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm trong buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do UBND thị trấn, xã cung cấp; Kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của Đội QLTT số 2 đối với các các vụ việc về buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ UBND thị trấn, xã trong công tác đấu tranh phòng, chống về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

       - UBND thị trấn, xã: Hỗ trợ Đội QLTT số 2 trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác trên thị trường; tổ chức ký cam kết, phát tờ rơi và thông tin bằng các hình thức đa dạng khác, nhằm truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo về người tiêu dùng; Thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ Đội QLTT số 2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng, cung cấp thông tin hoặc đề nghị xử lý các đối tượng có hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Thông tin, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ lực lượng kiểm tra, kiểm soát trong các trường hợp cản trở, chống người thi hành công vụ và bảo vệ hiện trường tang vật vi phạm.

       Định kỳ hàng năm, hai bên tổ chức các hội nghị giao ban để kịp thời trao đổi thông tin, đánh giá tình hình phối hợp và bàn định hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Trao đổi, rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp cho phù hợp với thực tiễn thi hành và thống nhất phương hướng phối hợp kỳ tiếp theo.

Đội QLTT Số 2, Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu