Chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 10-12 Đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781 3829645

Fax: 0781 3824424

Email: chicucqlttbl@yahoo.com.vn

Website: http://baclieu.dms.gov.vn/