Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 phát hiện Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu. Ngày 29/9/2021 Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Hữu Tâm Hòa Bình do ông Mã Hữu Tâm làm Giám đốc. Kết quả kiểm tra Công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu (Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu) được cấp đã hết hiệu lực.

Kế hoạch kiểm tra được ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-CQLTT ngày 10/12/2020 ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 24/QĐ-CQLTT ngày 11/01/2021 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu, ngày 29/9/2021 Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Hữu Tâm Hòa Bình do ông Mã Hữu Tâm làm Giám đốc. Địa chỉ ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tại thời điểm kiểm tra Giám đốc Công ty xuất trình đầy đủ các thủ tục có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu cụ thể như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu; Hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, niêm yết giá đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật,… Riêng Giấy phép kinh doanh xăng dầu (Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có giá trị đến hết ngày 12/7/2021) được cấp đã hết hiệu lực. Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 lập biên bản vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đăng Kha
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Bạc Liêu